تحقیق گروه های مواد غذای علوم سوم دبستاندر هر کدام از این گروهها مقداری از مواد مغذی نه همه آنها ، برای شما فراهم می شود.غذای یک گروه نمی تواند بجای غذای گروه های دیگر مصرف شودوهیچکدام ازگروههای غذایی هرم از گروه دیگر مهمتر نیست.درواقع انسان برای سلامت خود به همه گروهها نیازمند است.ـــــــــــــــــ...

 • 9 نظر
 • رتبه4 از 5
 • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • باران در مورد :هم قسمتی از تفنگ است و هم برای کودکان شیرخوار میگه :

  عالی است

  جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ 8 روز پیش

 • النا در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  زیستگاه

  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ 3 روز پیش

 • بهرام در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  بچه‌ها جواب را کسی میداند

  پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ 8 روز پیش

 • علیرضا در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  خانه یا محیط طبیعی یک حیوان

  جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ 7 روز پیش

 • متین در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  زیستگاه

  شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ 6 روز پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟