بررسی اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئين آب پنير

در اين پژوهش ويژگيهاي فيزيكوشيميايي و ارگانولپتيكي كيك روغني ( يزدي ) حاصل از جايگزيني سفيده تخم مرغ باسطوح مختلف كنسانتره پروتئين آب پنير ( WPC ) و همچنين استفاده از سطوح مختلف صمغ هاي گوار و زانتان در فرمولاسيون اين كيك مورد ارزيابي قرار گرفتWPC در سه سطح 25 ، 50 و 75 درصد ، صمغ گوار در دو سطح 1/0 و 3/0 درصد و صمغ زانتان نيز در سطوح 1/0 و 15/0 درصد به عنوان متغيرهاي پژوهش در نظر گرفته شدند . تجزيه
داده ها نشان داد كه سطوح مختلف جايگزيني WPC در فرمولاسيون كليه خصوصيات فيزيكوشيميايي و حسي را به طور معني دار تحت تاثير قرار داد . صمغ هاي گوار و زانتان نيز بر اكثر خواص فيزيكوشيميايي و حسي كيك به جز pH كيك ، بعد از يك و دو روز نگهداري ، رنگ پوسته و طعم به طور معني داري تاثير گذاشتند . نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد، اگرچهWPC مورد استفاده به تنهايي جايگزين مناسبي براي سفيده تخم مرغ در كيك روغني نبوده است، اما اين تركيب درنسبت هاي 25 و 50 درصد همراه با هر يك از صمغ هاي گوار وزانتان ضمن حفظ خصوصيات حسي كيك روغني و بهبود اغلب خواص فيزيكوشيميايي آن جايگزين مناسبي براي سفيده تخم مرغ مي باشد .
ـــــــــــــــــــــ

بررسی اثر سطوح مختلف كنسانتره پروتئين آب پنير


 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • کشت خیار گلخانه ای

  انتخاب زمان کشت :
  قبل از هر اقدامی در مورد کشت خيار ابتدا بهتر است اطلاعاتی از قبيل آمار هواشناسی منطقه نظرات و تجربيات مهندسين کشاورزی و کشاورزان با تجربه و مهمترين مورد قيمت اين محصول در بازار کسب کرده و آنگاه زمان کشت را انتخاب نماييد زيرا زمان کشت در بهره برداری محصول تاثير مستقيم داشته و باعث بالا رفتن روحيه کار و تلاش می گردد. مثلا در مناطق جنوبی کشور زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و در خرداد ماه سال بعد برداشت محصول پايان می يابد. و در مناطق شمالی و مرکزی کشور که در آذر ماه و دی ماه دارای هوای ابری و سرد می باشند زمان کشت را به نحوی انتخاب می کنند که اين زمان يا آخر فصل برداشت و يا آغاز کشت باشد . به طور کلی زمان هايی که شرايط جوی نامساعد است بايد از دوره کشت حذف گردد و اگر چنين کاری صورت نگيرد و زمانهای نامساعد در ميان زمان برداشت قرار گيرد کشت با مشکلات عديده ای روبرو می شود.
  انتخاب بذر: بعد از انتخاب زمان کشت بايد بذر مناسب و خوبی انتخاب کنيم که بر اساس تقسيم بندی اقليم های مناسب صورت می گيرد.مثلا برای مناطق جنوبی که زمان کشت از اوائل مهرماه شروع می شود و تا آخر خرداد سال بعد می توان برداشت محصول داشت و يا مناطق شمالی و مرکزی که کار کشت از اوائل دی ماه شروع می شود بذرهای تک گل پيشنهاد می شود که دارای برگ های کوچک و مقاوم به سرما بوده و جهت دوره های طولانی مناسب می باشد ولی در اقليم های که دو فصل کشت دارند بهتر است از واريته های پرگل که محصول زيادي در زمان کوتاه دارنداستفاده گردد. شايان ذکر است که بسياری از کشاورزان بدون توجه به نوع واريته و زمان کشت آن و تنها به علت پر گل بودن آن اقدام به کشت در فصولی می نمايند که مناسب حال آن بذر نيست در نتيجه با مشکلاتی مواجه می شوند که برای آنها اندکی ناشناخته و غريب می نمايد.کشاورزانی که آشنايی با خواص واريته های مختلف ندارند اشتباه عمده ای را مرتکب می شوند و آن اين است که واريته های پر گلی را که برای فصول بهاره کشت نموده اند و محصول خوب و زيادی برداشت کرده اند مجددا برای کشت پائيزه انتخاب می کنند. با شروع فصل سرما و کوتاه شدن طول روز تعداد زيادی ميوه های کوچک در هر بوته مشاهده می کنند که به علت ريز ماندن ميوه ها بر روی ساقه محصولی برداشت نمی کنند و با تصوراتی که دارند کود و سم را به گياه تحميل می کنند در حالی که بذر های تک گل بوده و از آن ميوه کمتری مشاهده می کنند اما محصول بيشتری برداشت می شود.

  مقاله در مورد کشت خیار گلخانه ای-تحقیق


 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸
 • به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید