نمونه سوالات امتحانی زبان انگلیسی پایه یازدهم

جدیدترین نمونه سوالات زبان انگلیسی 2 پایه یازدهم
نمونه سوالات برای دانش اموزان پایه 11 تحصیلی
ـــــــــــــــــــــــ
Sample questions for Grade 11 students

 • 1 نظر
 • رتبه2 از 5
 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • نمونه سوال اجتماعی اول راهنمایی

  (کلاس ششم_نوبت دوم)

  سوالات امتحانی درس مطالعات اجتماعی پایه اول راهنمایی

  نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی پایه ششم
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • نمونه سوالات درس اجتماعی پایه هفتم نوبت دوم

  بهترین نمونه سوالات درس مطالعات اجتماعی دوم راهنمایی

  پایه هفتم تحصیلی
  ــــــــــــــــــــــ
  سوالات امتحانی درس اجتماعی پایه هفتم نوبت دوم

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • نمونه سوالات اجتماعی اول راهنمایی

  جدیدترین نمونه سوالات درس اجتماعی پایه هفتم

  نمونه سوالات مطالعات اجتماعی هفتم درس 1 تا 24
  ــــــــــــــــــــــــ

 • 0 نظر
 • رتبه1 از 5
 • پنجشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۸
 • به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید