تحقیق درباره ضرر های ماهواره-1 دقیقه پیش 1

غسل شب قدر چگونه است-1 دقیقه پیش 1

دلایل علمی بی‌حوصلگی و راهکارهای غلبه بر بی حوصلگی-1 دقیقه پیش 1

تحقیق در مورد شغل معلمی و اهمیت ان-3 دقیقه پیش 2

دوست پسر های ترلان پروانه-4 دقیقه پیش 5

عکس دختر کفشدوزکی و گربه ی سیاه-4 دقیقه پیش 3

تحقیق درباره ی تصمیم گیری - پایه ششم-4 دقیقه پیش 2

چگونه تغییر در زندگی را بپذیریم؟-4 دقیقه پیش 1

تحقیق درباره ی غسل-4 دقیقه پیش 2

در روایات نگاه به چه چیزهایی سفارش شده-4 دقیقه پیش 9

انشا در مورد روستا کلاس هفتم-5 دقیقه پیش 8

متن تولدم مبارک | عکس نوشته تبریک تولد خودم برای پروفایل-5 دقیقه پیش 1

نام پسر حضرت محمد که در کودکی از دنیا رفت-5 دقیقه پیش 1

دروازه بان و محوطه دروازه هندبال-5 دقیقه پیش 1

انشا درباره اگر درخت نبود چه میشد-6 دقیقه پیش 2

 • ...

مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست

 • رتبه1 از 5
 • دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰

 • دریافت پی دی اف محتوا

  ۱-باتوجه به آیات قرآن کریم مهم ترین فایده حجاب برای بانوان چیست؟ در امان ماندن از آزار و اذیت افراد سودجو و هوسران ۲-مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ چشم های خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و دامان خود را از گناه حفظ نمایند که این برای آنان پاکیزه تر است زیرا خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است. ۱. حجاب، زنان را از آزار و اذیت (به ویژه از جانب مردان) محافظت می‌کند ۲. حجاب باعث تقویت پاکی و عفت در زنان می‌شود ۳: حجاب به عنوان نمادی از تعهد عمل می‌کند ۴. حجاب باعث می‌شود دیگران فقط بر شخصیت زن تمرکز کنند ۵: حجاب چشم و هم چشمی را کم می‌کند ۶. حجاب باعث بهبود عزت نفس زنان می‌شود ۷. حجاب باعث بهبود سطح بهداشت زنان می‌شود ۸. حجاب باعث می‌شود دیگران بر هوش و ذکاوت زن تمرکز کنند ۹. حجاب باعث ایجاد احساس آرامش و آسایش خاطر می‌شود از آن‌جا که رعایت حجاب می‌تواند خطر آزار و اذیت زنان را کاهش دهد، روح و روان زنان محجبه نیز آرام و آسوده خواهد بود. احساس آرامش و آسایش خاطر احتمالا به این دلیل ایجاد می‌شود که آن‌ها از قوانین اسلام تبعیت می‌کنند و با دوری از گناهان، احساس پاکی و عفت می‌کنند. ۱۰. حجاب باعث کاهش ارتکاب به گناه می‌شود تمام زنان مسلمان ملزم به پوشاندن سر و بدن‌شان هستند. از آن‌جا که این مسئله یکی از دستورات الهی است، آن‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، به احتمال زیاد بیش‌تر از زنان محجبه مرتکب گناه خواهند شد. به علاوه، هر چه انسان کم‌تر گناه کند، بیش‌تر به بهشت نزدیک می‌شود. درس 12 با جواب درس دوازده 1-یکی از دستورات حکیمانه خداوند که سلامتی روح ما انسان ها را در پی دارد، چیست؟ =حکم حجاب است 2-خداوند در مورد حجاب چه میفرماید؟ =ای پیامبر،به زنان ودختران خود وزنان مومنان بگو که پوشش خود را بر خود فروپوشند این مناسب است،تابه (عفت)شناخته شوند ومورد آزار واقع نگردند.وخدا آمرزنده ی مهربان است. 3- مهم ترین فایده ی حجاب چیست؟ =در امان ماندن از آزار واذیت افراد سودجو وهوسران است. 4-با توجه به آمار، بیشترین آزار و اذیت نسبت به زنان در چه موردی بوده است؟ =درباره دختران وزنانی است که پوشش مناسبی ندارندوخود را در معرض دید نا محرمان قرار می دهند. 5- سرانجام بدحجابی چیست؟ =حسرت وپشیمانی است. 6- آیا حجاب مانعی برای رشد و پیشرفت است؟ نمونه ای بیان کنید. =حجاب یکی از دستورات مهم اسلام است وهیچ مانعی برای رشد وپیشرفت لذا امروزه در میان نخبه های علمی کشور دختران عفیف و محجبه بسیاری دیده می شود که گواه براین مدعاست. 7- آیا مردان هم باید پوشش مناسبی داشته باشند؟ =بله، همان طور که زنان حدود پوشش دارند ،مردان نیز حدود پوشش دارند. 8- چه کارهایی در مورد پوشش و حجاب حرام است؟ =دین اسلام هر کاری که مردان یا زنان را به گناه بیندازند حرام می داند، پوشیدن لباس های تنگ و بد نما ، سخن گفتن با لحنی که دیگران را تحریک کند ، پوشیدن لباس هایی که انسان را در جامعه انگشت نما می کند وانجام هر رفتاری که توجه نا محرمان را به سوی انسان جلب کند حرام است. 9- خداوند در مورد حیاء و عفت چه میفرماید؟ =(ای پیامبر)به مردان مومن بگو چشم های خود را (از نگاه به نا محرم ) فرو گیرند ، ودامان خود را از گناه حفظ نمایند ،که این برای آنها پاکیزه تر است زیرا خداوند به آنچه می کنند آگاه است.وبه زنان مومن بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرمان فرو نگیرند ودامان خود را از گناه حقظ نمایند وزینت خود را آشکار نکنند جز آن مقدار ( مانند گردی صورت )که نمایان است. 10- آیا حفظ پوشش به تنهایی برای سلامتی جامعه کافی است؟ چه چیزهای دیگری لازم است؟ =حفظ پوشش به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست وتمام افراد-چه مرد وچه زن-باید بارفتار وگفتار خود حیا وعفت را رعایت کنند. 11- با توجه به آیات قرآن کریم ، مهم ترین فایده ی حجاب برای بانوان چیست؟ =در امان ماندن از آزار واذیت افراد سود جو وهوسران مهم ترین فایده حجاب است 12- مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ =دیناسلام،هرکارىکه مردانیازنانرابهگناهاندازد،حراممىداند. پوشیدنلباسهاىتنگوبدننما،سخنگفتنبالحنىکهدیگران راتحریککند،پوشیدنلباسهایىکهانسانرادرجامعهانگشت نما میکندوانجامهررفتارىکهتوجّه نامحرمانرابهسوىانسانجلبکندحراماستودرتماماینمواردفرقىبینمردانوزناننیست.

  مسولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ صفحه 131 پیام های آسمان هفتم جواب خودت را امتحان کن صفحه ۱۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هفتم مسولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید. جواب بچه ها در نظرات پایین سایت آیات قرآن کریم به روشنی نشان می دهد که حفظ پوشش به تنهایی برای سلامت جامعه کافی نیست و تمام افراد – چه مرد و چه زن – باید با رفتار و گفتار خود، حیا و عفت را نیز رعایت کنند. در جامعه امروز برای حفظ پاکی و حفظ حرمت ها همه انسانها چه مرد و چه زن موظف اند که حجاب خود را حفظ کنند تاهم خود و دیگری را به گناه نیندازند. برای حفظ سلامتی جامعه چه مرد و چه زن بایستی حجاب و عفت خود را رعایت نمایند.


  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  تحقیق و مقالات | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : مسئولیت مشترک مردان و زنان برای حفظ پاکی جامعه چیست

 • سمیه بنازاده در مورد :پوشش سخت بعضی ازبی مهرگان دریا سه حرفی میگه :

  پوشش سخت بعضی از بی مهرگان دریا سه حرفی

  پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 1 روز پیش

 • N در مورد :نتیجه بررسی و داوری نگارش هفتم صفحه ۵۳ میگه :

  عالی بود

  پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۰ 1 روز پیش

 • 세다엿 ㅣ???????? در مورد :ایا سریال کره ای سرنوشت فصل دوم دارد میگه :

  سریال کره ای سرنوشت فصل دوم دارد

  یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ 5 روز پیش

 • سیما در مورد :در روایات نگاه به چه چیزهایی سفارش شده میگه :

  هر دو مورد

  یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰ 5 روز پیش

 • undefined در مورد :در روایات نگاه به چه چیزهایی سفارش شده میگه :

  از تشکیل دهنده این سایت خیلی خیلی تشکر میکنم😌

  سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰ 4 روز پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟