تحقیق درمورد تکنیک های مدل سازی

 • رتبه1 از 5
 • چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸
 • متدلوژی ها و مدل ها

  قبل از پرداختن به مدل ها و مدل سازی ها بهتر است یک بار مفاهیم متدلوژی را مرور کنیم :

  متدلوژی ها

  * رهنمون های جامعی هستند در جهت انجام و تکمیل تمام فعالیت های

  SDLC(Software Development Life Cycle).

  * مجموعه ای از مدل ها ، ابزار و تکنیک ها هستند .

  مدل هاModels

  * نمایش یک ”نمود“ مهم از دنیای واقعی ، نه مشابه اجسام واقعی .

  * تجرید استفاده شده برای مجزا کردن ، خارج از ”نمود“ .

  * نمودارها و جدول ها .

  * برنامه ریزی پروژه و کمک در بودجه بندی .


  مدل سازی چیست ؟

  یک مدل ، یک انتزاع یا تقریبی است که برای شبیه سازی واقعیات استفاده می شود . تمرکز مدل سازی روی این است که سیستم ، ”چه کاری“ انجام می دهد نه ”چگونه“ آن را انجام می دهد .

  سه قسمت مدل سازی عبارتند از :

  - مدل سازی فرایندی (DFD / Activity diagrams) .

  - مدل سازی داده ای (ERD / Class diagrams) .

  - مدل سازی رفتاری

  (State Transition Diagrams ‘STD’ or Statechart Diagram ,

  Decision Table , Decision Trees , Pseudo code , Structured

  English ).

  نگرش شی گرا

  تحقیق درمورد تکنیک های مدل سازی

  - نگرش شیء گرا چشم انداز یک سیستم اطلاعاتی است به عنوان

  مجموعه ای از تعاملات اشیا که برای به انجام رساندن وظایف با هم

  کار می کنند .

  - شیء عنصری است در سیستم کامپییوتر که می تواند به پیام ها واکنش

  دهد .

  - طراحی شی گرا یعنی تعریف تمام انواع اشیا لازم برای برقراری ارتباط

  با افراد و دیگر وسایل سیستم و تصحیح تعریف هر نوع شی به نحوی

  که با یک زبان یا محیط معین پیاده سازی شود .

  - برنامه نویسی شی گرا یعنی نوشتن دستورات در یک زبان برنامه

  نویسی برای تعریف اینکه هر نوع شی چه کاری انجام دهد ، شامل

  پیام هایی که اشیا می فرستند یا دریافت می کنند .

  اما به عنوان یک نگاه اجمالی در مورد دو نگرش گفته شده می توان

  گفت :

  آنالیز ساخت یافته منجر می شود به طراحی ساخت یافته و متعاقبا برنامه

  نویسی ساخت یافته . موارد زیراز اهداف تکنیک های ساخت یافته است :

  * رسیدن به کیفیت بالا در برنامه های با رفتار قابل پیش بینی .

  * ایجاد برنامه هایی که به راحتی قابل اصلاح اند .

  * ساده کردن برنامه ها و فرایند توسعه برنامه .

  * رسیدن به قدرت پیش گویی و کنترل بالاتر در فرایند توسعه .

  * سرعت بالاتر در فرایند توسعه .

  * هزینه کمتر در فرایند توسعه .

  شی گرا چیست ؟

  - ساختن بنیادی اشیا ، که ترکیب می کند ساختمان داده ها و رفتار را در

  یک موجودیت واحد .

  - راه سازمان دهی نرم افزار به عنوان مجموعه ای از اشیا مجزا که

  به هم می پیوندند در هر دو ساختمان داده ها و رفتار .

  پس در شی گرا ارتباط و اتصال میان داده و رفتار بسیار قوی است در حالیکه این اتصال در ساخت یافته بسیار آزادانه و ضعیف است .

  هر کدام از دو نگرش گفته شده تکنیک های خاص خود را دارند .

  مدل سازی فرایندی ، مدل سازی داده ای و مدل سازی رفتاری از جمله تکنیک های مورد استفاده در هر دو نگرش هستند که نوع عملکرد این

  تکنیک ها و پیاده سازی آنها در هر یک از این دو متفاوت است .

  تکنیک های ساخت یافته عبارتند از:

  مدل سازی فرایندی (DFD) ، مدل سازی داده ای (ERD) و مدل سازی

  رفتاری (ELH) .

  و تکنیک های شی گرا هم عبارتند از:

  Use case diagrams , Class diagrams ,

  Interaction digrams .

  ما در اینجا به تکنیک های مدل سازی ساخت یافته می پردازیم .

  یک DFD حرکت داده ها را در سرتاسر یک سیستم اطلاعاتی نشان می دهد ولی منطق برنامه یا مراحل پردازش را نشان نمی دهد .

  مجموعه ای از DFD ها یک مدل منطقی را بوجود می آورند که نشان می دهد سیستم چه کاری انجام می دهد (نه چگونه آن را انجام می دهد) .

  اجزای DFD

  DFD ها از چهار علامت پایه ای استفاده می کنند برای نمایش فرایندها ،

  جریان داده ها ، گروه های داده ای و موجودیت ها .

  تحقیق درمورد تکنیک های مدل سازی

  فرایند Process

  داده ورودی را دریافت می کند و خروجی را تولید می کند که در شکل یا

  محتویات ویا هر دو فرق می کند .

  جریان داده ها Data flow

  یک یا چند آیتم داده ای را نشان می دهد که به شکل زیر است :

  پیکان یک جهته در مواردی است که داده ای را فقط وارد یا خارج کنیم

  و پیکان دو طرفه برای مواردی است که هم داده را می خوانیم و هم مجددا

  بازنویسی می کنیم .

  گروه های داده ای Data store

  داده هایی را نشان می دهد که توسط سیستم ذخیره شده است . مشخصات

  فیزیکی یک گروه داده ای مهم نیست زیرا ما با یک مدل منطقی سرو کار داریم . یک گروه داده ای به شکل زیر نمایش داده می شود :

  موجودیت Entity

  با یک مستطیل نمایش داده می شود که نام موجودیت در داخل ان می آید

  و از آن به عنوان یک منبع و مرجع اصلی استفاده می شود .

  قواعد DFD ها

  1 داده ها به طور مستقیم بین فرایند ها جریان پیدا نمی کنند .

  2 داده ها به طور مستقیم بین گروه های داده ای جریان پیدا نمی کنند .

  3 داده ها نمی توانند به طور مستقیم از Data store به موجودیت ها

  یا بر عکس انتقال یابند .

  در ادامه روشی برای تهیه یک DFD آمده است که توسط Geoff Cutts

  ارائه شده است . نکاتی هم علاوه بر این روش ذکر شده است .

  Method by Geoff Cutts :

  1 ایجاد کنید یک نمودار ایجاد اسناد فیزیکی را . از بیضی برای نمایش یک شخص یا قسمت استفاده کنید .

  2 محدوده سیستم را مشخص کنید . با نقطه چین محدوده نشان دهید .هر

  چیزی گه خارج از نقطه چین باشد ، یک موجودیت خارجی است .

  3 ایجاد کنید نمودار جریان داده های فیزیکی کنونی را . بیضی های درون

  محدوده را تبدیل به فرایند کنید .

  4 ایجاد کنید نمودار سطح صفر را که ارتباطات بیرونی سیستم را نشان

  می دهد و در واقع شمای کلی سیستم است .

  در موقع ایجاد سطح صفر باید به نکاتی توجه کرد :

  * دیاگرام سطح صفر را طوری بکشید که در یک صفحه جا شود .

  * برای نامگذاری فرایند ها در سطح صفر از سیستم اطلاعاتی استفاده

  کنید .

  * در نامگذاری از نام های یکتا استفاده کنید .

  * خطوط را از روی هم عبور ندهید .

  * یک نام اختصاصی و یک شماره ارجاع برای هر فرایند درج کنید .

  * به دست بیاورید ورودی و فیدبک کاربر را .

  5 ایجاد کنید نمودارهای سطوح پایین تر را . هر فرایند می تواند بسط پیدا

  کند و تجزیه شود به سطوح پایین تر ، DFD های سطوح پایین تر اطلاعات جزئی تر و دقیق تری را شامل می شوند .

  6 مطمئن شوید که به همه جریان داده ها نامی داده شده است . یک DFD

  کامل نمی شود مگر اینکه همه توابع و جریان داده ها نام با معنی داشته باشند .

  7 هر جا که گروه های داده ای نیاز است آنها را اضافه کنید .

  از نگاهی دیگر می توان گفت DFD دو نوع دانست :

  DFD فیزیکی : که نشان می دهد اشیا چگونه روی می دهند .

  DFD منطقی : که از یک DFD فیزیکی بیرون کشیده می شود و نشان می دهد سیستم چه کاری انجام می دهد .

  در انتهای این بخش ذکر چند نکته ضروری است :

  * در رسم سطوح پایین تر باید به هم سطحی فرایند ها و توازن بین آنها توجه کرد .

  * یک سیستم ممکن است مجموعه ای از DFD ها با سطوح 0 تا N داشته باشد(3 یا 4

  سطح رایج است ) .

  * هر سطح حداکثر 7 فرایند می تواند داشته باشد .

  * فرایندهای سطوح پایین تر که دیگر قابل تجزیه نیستند ، توابع اولیه نامیده می شوند .

  * یک فرایند باید خروجی داشته باشد :

  * اگر فقط در فایل ها بنویسیم ، بزرگ شدن فایل ایجاد مشکل می کند .

  * از ارتباطات پیچیده باید جلوگیری کرد .

  مدل ER (ERD) توسط آقای Peter Chen در سال 1976 معرفی شد و اکنون یکی از اجزای CASE است .

  عناصر و المان های کلیدی در ERD عبارتند از:

  - موجودیت Entity

  به تمام چیزهای قابل تشخیص در محیط کاری کاربر گفته می شود. در پایگاه های داده ها

  هر جدول یک Entity است.

  موجودیت ضعیف :در پایگاه داده ها نمی تواند وجود داشته باشد مگر اینکه نوع دیگری

  از موجودیت موجود باشد .

  موجودیت وابسته :وجود آنها بسته به وجود موجودیت های دیگر است .

  - صفت ها Attributes

  خصوصیات یک موجودیت را توصیف می کنند . در پایگاه داده ها هر یک از ستون های جداول یک صفت است . هر سطر درجداولیک نمونه از آن موجودیت را با صفاتش نشان می دهد .

  صفت ها چند نوع اند :

  1 صفت های ساده : قابل تجزیه نیستند (نام ، جنس ، وضعیت تاهل و ...) .

  2 صفت های مرکب : می توانند تجزیه شوند (تاریخ تولد ،

  آدرس و ...) .

  3 صفت های مشتق : که از روی دیگر صفات می توان آنها را به دست آورد (سن و معدل و ...) .

  - ارتباط Relationship

  راهی است که نشان می دهد موجودیت ها چگونه با هم تعاملدارند . در پایگاه داده ها ارتباط اشاره دارد به اتصالات بین جداول از طریق کلید خارجی .

  - درجه ارتباط Cardinality

  تعداد ارتباط های یک موجودیت با دیگر موجودیت ها است .

  شکل زیر مینیمم و ماکزیمم درجه ارتباط را نشان می دهد :

  سومین تکنیک مدل سازی ، ELH ها هستند که البته در حال حاضر به

  عنوان یک تکنیک مدل سازی رایج نیست و می توان گفت منسوخ شده است . در این تکنیک تغییراتی را که یک موجودیت در کل سیستم پذیرفته

  است را توصیف می کند .در اینجا هم بیش از این به این تکنیک پرداخته نمی شود .


  ارائه شده توسط : سعید زمانی

  در وب سایت : پرشین جم


  تحقیق آماده | | بازدید | : persiangem

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیق درمورد تکنیک های مدل سازی

 • نرگس در مورد :مهم ترین فایده حجاب چیست میگه :

  نمیدونم

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 1 ماه پیش

 • حسام در مورد :انواع تصمیم گیری را نام ببرید تفکر هشتم میگه :

  تصمیم گیری آنی

  پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 1 ماه پیش

 • Rahil در مورد :میتوکندری چیست علوم هفتم میگه :

  عالی هر سوالی بخوای هست و به راحتی به جواب میرسی

  سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ 1 ماه پیش

 • بنیامین در مورد :مهم ترین محصول کشاورزی آسیا میگه :

  مهپ ترین محصول کشاورزی اسیا چیست

  دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 2 ماه پیش

 • النا در مورد :من یک نوجوان ایرانی هستم که تصمیم دارم میگه :

  خوب

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 1 ماه پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟