تحقیقی در مورد بتن ریزی ونگهداری آن

 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۱۲ آذر ۱۴۰۰

 • دریافت پی دی اف محتوا

  بتن ریزی ونگهداری آن

  بتن ریزی

  قبل از بتن ریزی باید به وسیله مهندس کارگاه و یا تکنیسین مسئول بتن ریزی بازدیدهای زیر در سه مرحله انجام گیرد .

  - بازدید از آرماتور بندی

  - بازدید قالب بندی

  - بازدید تجهیزات

  بازدید آرماتور بندی

  برای آرماتوربندی باید بازدیدهای زیر بعمل آید .

  1- کلیه آرماتورها از لحاظ قطر با نقشه کنترل شوند .

  2- تعداد آرماتورهای هر عضو با نقشه کنترل شود .

  3- فاصلعه آرماتورها از یکدیگر بازدید گردد . این بازدید مخصوصاٌ در تیرها که دارای سطح مقطع کم و آرماتور زیاد می باشند باید با دقت بیشتری همراه باشد زیرا اگر فاصله میلگردها مساوی نبوده و کم و زیاد باشند . باید به دقت بیشتری همراه باشد زیرا اگر فاصله میلگردها مساوی نوبده و کم وزیاد باشند سنگدانه های موجود در بتن از داخل آنها عبور نکرده و میلگردها بخوبی در بتن غرق نمی شوند .در نتیجه چسبندگی بتن وفولاد به خوبی ایجاد نمی گردد .

  4- خم کلیه آرماتور ها کنترل شود .

  5- محل استقرار کلیه ارماتورها با توجه به اینکه درمحل کششی قرار دارند و یا فشاری بازدید شود .

  6- طول آرماتورها کنترل شوند که آیا بهاندازه ذکر شده در نقشه از منطقه بحرانی ممانها عبور داده شده اند ؟

  7- در ستونها و تیرها محل تقاطع آرماتورهای طولی وعرضی و در دیوارها و سقفها و پی ها محل تقاطع آرماتورهای چپ و راست بازدید شوند که ایا با سیم آماتور بندی شده اند یا خیر کلیه آماتورها باید بسته شوند وبستن یک در میان آنها مجاز نیست .

  8- محل خم خاموتها وطول خم انها گردد . که آیا کلیه خاموتها دارای خم غیر 90 درجه می باشند و آیا این خم در ناحیه فشاری قطعه قرار گرفته است یا خیر

  9- باید دقیقا فاصله میلگردها با ته وکناره های قالب کنترل شود زیرا این فاصله که بعد از بتن ریزی وقالب برداری پوشش روی میلگردها را تعیین می نماید فوق العاده مهم است .

  10- کلیه وصله ها در مورد آرماتورهای دو تکه کنترل شود که آیا این پوشش اورلپ(OVERLAP)مطابق نقشه است یا نه ؟ این قسمت از اهمیت خاص برخوردار است وباید با دقت انجام شود .

  11- در قسمتهای که احتیاج به سقف کاذب باشد باید میاگردها یی ( جهت نگه داشتن سقف کاذب ) قبل از بتن ریزی در سقف پیش بینی گردد واینمیلگردها ومحل آن باید با توجه به نقشه معماری کنترل شده وبازدید گرددزیرا در غیر انصورت براغی جوشکاری اسکلت سقف کاذب مجبور به زخمی کردن سقف اصلی هستیم تا میلگردها آن نمایان گردد واین کار مجاز نیست

  بازدیداز قالب بندی

  1- کلیه درزها و محل برخورد قطعات قالبها بازدید گردد . مخصوصا درز بندی قالبها با دقت بیشتری بازدید شود . زیرا چنانچه درز بندی قالبها بطور کامل انجام نشود مقداری از شیره بتن (دوغاب سیمان ) از آنجا بیرون می ریزد و اگر این درز بزرگ باشد حتی ممکن است مقداری بتن نیز از انجا خارج شود . که در این صورت و با عجله قرار دادن مقداری کاغذ سیمانی و یا تکه های آجر وغیره جلوی بیرون ریختن بتن را می گیرند . از آنجا که قرار دادن هر گونه جسم خارجی در داخل قالب ممکن شکل هندسی قالب را عوض کرده و موجب ضعف آن شود لذا باید کلیه درزها قبل از بتن ریزی کنترل شود .

  2- باید شاقولی بودن کلیه پایه های داربست مورد بازدید قرار گیرد .

  3- باید تراز بودن کنترل شود . کنترل این قسمت با خط تراز موجود در هر طبقه به راحتی امکان پذیر است .

  4- باید فاصله پایه های داربست از همدیگر کنترل شود .

  5- باید روغن کاری کلیه قالب ها بازدید شود .

  6- کلیه پشت بندها ومیخ کاری های ان با سطح رویه بازدید و کنترل شود که میخ ها از سطح رویه خارج نشده باشند . زیرا در بتن فرو رفته و قالب برداری را با مشکل مواجه می کند .

  7- کلیه گوه ها و استقرار آنها با میخ وگچ کنترل میشود .

  8- در مورد دیوارها و همچنین شناژها کلیه میان بندها کنترل شود حتی فاصله دو جداره قالب شناژ و قالب دیوار کنترل شده و میزبان آن با نقشه مقایسه گرد .

  9- اگر فاصله زمانی اتمام کار آرماتوربندی وقالب بندی با بتن ریزی بیش از 24 ساعت باشد حتما علاوه بر بازدیدهای فوق توجه نمود که سطوح قالب ها و آرماتور ها از خاک و خاشاک وکلیه مواد خارجی پاک باشد زیرا این گرد وخاک در چسبندگی بتن با فولا اثر منفی دارد .

  10- برای جلوگیری از سقوط بتن ریزی ستونها باید از قالب آن تا نیمه بسته شود و پس از بتن ریزی نیمه ستون باید نیمه دیگر سر جای خود گذاشته وبتن ریزی ادامه یابد.

  11- چنانچه در قالب بندی فنداسیون از قالب های اجری استفاده می شود باید برای جلوگیری از مکش آب بتن توسط آجر یک ورقه نایلون روی آجر قرار دهند.

  12- سوراخهای ایجادشده برای عبور لوله های تاسیسات که در آرماتوربندی پیش بینی شده است باید در قالب بندی نیز ایجاد گردد وباید وجود آنها کنترل شود .

  بازدید تجهیزات

  در کار گاه های که بتن در محل کارگاه تهیه واماده می شود باید نکات زیر را در نظر داشت .

  1-ماشین الات بتن سازی ودستگاههای توزیع ان وهمچنین منابع اب که روی اغلب بتونیرها نصب می باشد کنترل شود .

  2-میزان شن وماسه وسیمان مورد نیاز در نزدیکی کارگاه بتن سازی اماده ودپو شده باشد وچنانچه حجم بتن ریزی زیاد باشد باید با سرویسهای حمل ونقل هماهنگی های لازم جهت تحویل به موقع شن وماسه بعمل اید تا وقفه ای در کار ایجاد نشود .

  3-اگر شن وماسه دپو شده در کارگاه به مدت زیادی در محل باقیمانده باشد ممکن است روی ان مقدار زیادی خاک وخاشاک جمع شده باشد بنابر این بهتر از قسمت رویه انها در محلهای کم اهمیت تر مانند ساخت بتن مگر . ملات سازی و غیره استفاده کرد واز شن وماسه سالم که در وسط توده شن وماسه موجود است برای بتن ریزی استفاده شود .

  4-اگر بتن ریزی وسیع است از ماشین آلات حمل شن و ماسه مانند دامپر – تسمه نقاله و غیره مورد بازدید قرار گیرد .

  5-لوازم دستی کارگران بتن ریزی مااند پل ، زنبه ، فرغون مورد بازدید قرار گرفته و به اندازه کافی لوازم یدکی در دسترس باشد و چرخهای لاستیکی فرغونها مورد بازدید قرار گیرد .

  6-لوازم ایمنی کارگران بتن ریز مانند چکمه لاستیکی – لباس کار – گکلاه ایمنی به مقدار لازم در دسترس باشد .

  7-باید قبلاٌ کلیه کارگران بتن ریزی تعیین شده و روز قبل کار هر کدام به آنها تعلیم داده شده و راهنمایی های لازم بعمل آید .

  8-وسایل ، سوخت و سایر موارد مورد نیاز بتونیر ، ویبراتورها مورد بازدید قرار گرفته و از وجود آنها مطمئن شویم .

  9-لوازم کمک های اولیه پزشکی مانند باند ، داروهای شستشو و غیره به اندازه کافی در محل موجود باشد .

  روز بتن ریزی

  در روز بتن ریزی و قبل از شروع بتن ریزی و در حین بتن ریزی باید کارهائی انجام شود که به انحصار شرح داده می شود .

  1- باید درست چند دقیقه قبل از ریزی هر قسمت قالب های همان قسمت با آب مرطوب شوند تا قالب ها آب بتن را به خود جذب نکند . این آب پاشی باد با دقت و اندازه باشد تا موجب جمع شدن آن در قالبها نشود .

  2- در موقع بتن ریزی های سطوح وسیع مانند سقف ها ، بتن ریزی باید حتی المقدور بدون توقف و به طور پیوسته از یک گوشه سقف شروع شده و ادامه پیدا کند . تا درزسرد ایجاد نگردد . در این راستا هر کامیون جدید بتن و یا هر باگت حمل بتن باید تقریباٌمحموله خود را کنار قسمت قبلی بریزر تا یکپارچگی بیشتری در بتن ایجاد گردد .

  3- در هنگام بتن ریزی باید سعی شود حتی المقدور بتن در سطح ریخته شود و بید از کپه شدن بتن به صورت مخروط جلوگیری کرد زیرا باعث جدا شدن دانه های درشت بتن توسط غلتیدن به پایین می شود .

  4 - اگر در پایان یک روز کاری مجبور به قطع بتن ریزی شویم محل قطع بتن ( درز اجرایی) باید حتماٌ با نظر مهندسین کارگاه باشد .

  5- در روز بتن ریزی باید دقت شود تا سوراخهای ایجادشده در قالب بندی و آرماتور بندی برای عبورلوله های تاسیسات و کانالهای کولر با بتن مسدود نشود ومحل دقیق سوراخها و ابعاد آنها با نقشه ها تطبیق داده شود .

  6- در تمام مدت بتن ریزی حتماٌ یک کارگر ورزیده و ماهر در زیر سقف در بقهپایین مستقر شود تا در صورت بروز عر اشکالی یا شنیدن هر صدائی که دلالت بر نقص قالب بندی باشد اقدام به رفع آن نماید و یا دستور توقف بتن ریزی را بدهد .

  7- باید حتی المقدور عبور و مرور کارگران از روی آرماتور های بسته شده کمتر باشد زیرا موجب جابجا شدن میلگرد ها می شود .

  8- کارگران مخصوص ویبره کردن بتن باید در محل حاضر بوده و بتن تازه ریخت شده را مطابق اصول فنی و یبره نمایند .

  9- کارگران ماله کشی و تسطیح بتن باید در محل حاضر نموده و کار خود را به موقع آغاز نمایند .

  10- حتی المقدور بتن باید یکباره در محل نهایی خود ریخته شود و هر قدر ممکن است کمتر توسط بیل و کارگران جابجا شود زیرا موجب بر هم خوردن دانه بنذی یکپارچه بتن می شود .

  11- اگر بتن ریزی می باید با ضخامت زیاد و سطح وسیع انجام شود باید آنرا حداکثر در لایه های 40 سانتیمتری ریخته و ویبره نماییم و بعد لایه بعدی را اجرا کنیم .

  12- بل از آنکه بتن لایه پایین حالت خمیری خود را از دست دهد باید بتن لایه بعدی ریخته شود زیرا در غیر اینصورت چسبندگی بیتن لایه به خوبی انجام نمی شود 13- بتن ریزی شیب ها مانند پله ها و رامپ بیمارستانها باید کم آب تر باشند و از قسمت پایین شیب شروع شوند .

  14- در ساختمانهای بتنی معمولاٌ رسم بر این است که بعد از ریختن بتن ستونها و دیوارها ، بتن ریزی دالها و سقف ها را انجام می دهند در این حالت بتن ریزی دالها و سقف ها باید وقتی انجام شود که بتن ستونها و دیوارها کاملاٌ سخت شده باشد .

  درزها اجرائی

  وقتی بتن ریزی دو قسمت مجاور و چسبیده به هم در دو زمان مختلف انجام می پذیرد به سطح تماس بتن خمیری جدید و بتن سفت شده قدیمی سطح واریز و تنظیم موقعیت آن بخصوص در مورد سازه هایی از قبیل سد ها و منابع آب که موقعیت و نحوه اجرای درز نقش مهمی را در ایستاییو پایائی سازه و قابلیت بهره برداری از آن ایفا می می کند ازاهمیت ویژه ای برخوردار است .

  موقعیت و شکل درز اجرایی

  موقعیت و شکل درز باید از قبل پیش بینی شده باشد این موضوع نباید به تصادف و پیشرفت کار بتن ریزی و یا ختم کار روزانه واگذار شود بلکه باید قبل از شروع ما در مرحله بندی بتن ریزی نکات لازم در نظر گرفته شود .

  سطوح واریز در سازه ها باید در مناطق فشاری و نیز در محلهایی که تلاش برشی حداقل است قرار گیرند وامتداد سطح واریز حتی المقدور باید عمود بر امتداد تنشها اختیار شوند ، در بتن ریزی حجیم باید از سطوح واریز خیلی بزرگ موسوم به سط واریز ساطروی اجتناب شود و این به صورت پلکانی یا سطح شکسته احداث شود . ایجاد سطح واریز قائم باید بوسیله قالب موقت صورت پذیرد. همچنین می توان یک توری با چشمه های ریز بکار برد که بوسیله یک شبکه محکم نگهداری می شود . توری در بتن باقی مانده و ا به موقع کنده می شود و به این ترتیب سطح خشنی بوجود می آید . در این حالت باید دقت نمود تا بتن پشت توری زیاد ویبره و لرزانده نشود زیرا باعث بیرون آمدن شیره بتن می شود و بلافاصله پس از شروع گرفتن بتن باید دو غابی که از سوراخهای توری گذشته و در پای آن جمع شده است برداشت .

  آماده سازی سطح واریز

  برای شروع بتن رییزی مرحله بعدی باید سطح واریز کاملاٌ آماده شود . سطح واریز باید عاری از آلودگی روغن و گریس رنگ محلولهای مخصوص مراقبت و سنگدانه های شل باشد . روشهای مختلف تمیر کردن سطح به سطحی که باید تمیز شود سن بتن مهارت کارگر و تجهیزات و وسایل در دسترس بستگی دارند .تمیزکردن سطح بتن تا آنجا ضرورت دارد مهارت که دانه های سالم و ملات مشخص گردند . برداشتن ملات سالم برای نمایان شدن شن و یا ایجاد زبری ضروری نیست . حتی برداشتن بیش از حد ملات روئی ممکن است به شل شدن شنها منجر گردد و بهترین روش تمیز کردن سطح ، ماسه پاشی مرطوب یا استفاده از آبفشان است .

  روشهای تمیز کردن سطح واریز

  1- استفاده از ابزار دستی از قبیل برسهای سیمی در صورتی که مسائل زمان حائزاهمیت نبوده و ضمناٌ دقت کافی جهت خرد نشدن دانه های روئی ، میسر می باشد .

  2- اسید شویی ، بخصوص برای سطوح بسیار کوچک انجام می گیرد .در استفاده از این روش باید قبلاٌ سطوح بتن خیس شود و بعد محلول 1 به 3 یا 1 به4 اسید کلریدریک یا اسید موریاتیک تجارتی در آب استعمال گردد .اسید را با یک برس یا اسپری یا چیزی شبیه آن روی بتن می ریزند وبه شدت به سطح بتن می مالند و ÷س از مدتی اسید را باآب می شویند . ضمناٌ باید به کارگران در مورد خطرا اسید هشدارهای لازم داده شود .

  3- ماسه پاشی مرطوب که بهترین روش می باشد برای سطوح بزرگ و کوچک افقی و قائم بکار می رود . ماسه پاشی باید درست قبل از بسته شدن قالبها برای بتن ریزی قسمت جدید انجام گیرد . توجه به خراب نشدن قسمتهای مدفون در بتن از قبیل نوارهای آب بند ( واتراستاپ ) و غیره در اثرماسه پاشی ضروری است .

  4- استفاده از آبفشان هائی با فشار زیاد گاه تا 700 کیلوگرم به سانتیمتر مربع ، این روش تمام محاسن روش ماسه پاشی مرطوب ، بدون مشکلات موجود در استفاده از ماسه از قبیل تهیه ماسه ، پخش شدن ماسه برای تأمین پیوستگی بتن جدید و قدیم باید سطح واریز به وسایل لازم زخمی شود . سپس به مدت طولانی خیس نگه داشته شود و درست قبل از شروع بتن ریزی به کمک هوای فشرده آب سطحی از روی بتن زدوده شود .در اولین جامهای بت در موقع شروع مجدد بتن ریزی میتوان بر مقدار کارآیی بتن از طریق افزایش مقدار ماسه یا افزایش اسلامپ در حدذ مجاز ، یا کاهش مقداری از درشت دانه ها افزود و یا اینکه به جای بتن از یک ماسه سیمان با همان نسبت اختلاط بتن ولی بدون درشت دانه استفاده نمود .باید توجه داشت رذیختن دوغاب روی سطح واریز قبل از بتن ریزی ، مجاز نمی باشد .

  افزایش کارایی بخصوص در مورد دیوارها و سایر اجرای سازه ای بهتر است از طریق حذف درشت دانه صورت پذیرد . به این ترتیب هم پیوستگی در بتن بیشتر است و هم بتن مناسبتری برای لایه زیرین فراهم می گردد .

  جا دادن و متراکم کردن بتن

  برای داشتن بتنی یک پارچه و توپر و عاری از هوا وهمچنین بتنی که در قالب خودبخوبی جا بگیرد و کاملاٌ شکل قالب را به خود گرفته و تمام زوایای آنرا پر کند ناگزیر از ویبره کردن آن هستیم .

  برای ویبره کردن بتن انواع مختلف ویبراتور ( لرزاننده ) مورد استفاده قرار می گیرد برای سری سازی قطعات پیش ساخته بتنی مانند تیرچه ، بلوک و جدول کنار خیابان و غیره از میزهای لرزان استفاده می شود ولی رایجترین ویبراتوری که در کارگاههای ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد عبارت از موتور کوچکی است که به قسمت خروجی آن شیلنگ مخصوصی وصل می باشد این موتور بوسیله برق یا بنزین کار میکند در اثر قطعه لنگی که در ان وجود دارد نوک شیلنگ را به لرزه در می آورد و با فرو کردن شیلنگ در بتن در آن ارتعاش ایجاد می کند .

  برای ویبره کردن بتن باید به مطالب زیر توجه گردد .

  1- ویبره بتن باید بلافاصله بعد از بتن ریزی انجام شود و هیچ وقت نباید بتنی که شروع به سخت شدن نموده است ویبره گردد زیرا این عمل در میازن مقاومت های بتن اثر منفی دارد .

  2- در بتن ریزی لایه اول ویبراتور باید تا چند سانتیمتر کف فرو رود ولی در لایه های بعدی باید سر ویبراتور حداقل 8تا 10 سانتیمتر در لایه قبلی فرو رود . این کار در صورتی باید اجرا شود که لایه زیرین هنوز سخت نشده باشد .

  3- فرو رفتن شیلنگ ویبراتور در بتن باید به آرامی وتحت وزن خود شیلنگ باشد ( با سرعت حدود 8 سانتیمتردر ثانیه )

  4- شیلنگ ویبراتور باید به طور عمودی در بتن فرو رفته و به طور عمودی نیز خارج گردد .

  5- مدت زمان ویبره کرده هر بار به اسلامپ بتن بستگی دارد و باید حدوداٌ بین 5 تا 15 ثانیه باشد .هر قدر بتن خشک تر باشد مدت زمانیکه سر شیلنگ ویبراتور درداخل بتن قرار می گیرد بیشتر است .

  باید توجه داشت ویبره بیش از اندازه علاوه بر اینکه بهبودی در قطعه ریخته شده ایجاد نمی نماید بلکه موجب بهم خوردن دانه بندی بتن می شود . زیرا در اثر ویبره کردن زیاد درشت دانه ها به پایین حرکت کرده و ریزدانه ها به همراه دوغاب سیمان به طرف بالا می رود .

  6- فواصل فرو رفتن ویبراتور در بتن 5/1 برابر شعاع عملکرد موثر آن است این شعاع را میتوان با مشاهده فاصله آخرین حلقه ایجاد شده روی بتن تا محل فرو رفتن ویبراتور تخمین زد . با توجه به اینکه فواصل فرو کردن سر ویبراتور به قطر سر ویبراتور دارد لذا از جدول زیر میتوان استفاده کرد .

  7- بتن حتی المقدور نزدیک به محل نهایی قرار گیری خود ریخته شود وبرای قرار دادن آن در محل نهایی از ویبراتور استفاده نشود .

  روشهای درست ریختن ، جا دادن وتراکم بتن

  - برای حداقل ساختن امکان جدا شدن اجزای بتن بهتر است بتن بصورت کاملاٌ قائم ریخته شود .

  - آئین نامه ها ارتفاع سقوط آزاد بتن را به 5/1 تا 8/1 متر محدود می نمایند ولی در سقوط کاملاٌ قائم ارتفاع بیشتر نیز باعث جدا شدن اجزا نخواهد شد .

  - جهت بتن ریزی روی شبیها ، رامپ ها و دیواره کانالها بایداز پایین شیب به سمت بالای آن انجام شود .

  - از انجا که معمولاٌ بتن آب میاندازد باید لایه فوقانی بتن دیوار کم آب تر از بقیه لایه ها باشد .

  - بتن دیوار وبتن اعضای با ضخامت زیاد ( بیش از 45 سانتیمتر ) باید در لایه های 40 تا 50 سانتیمتر و بطور یکنواخت ریخته شود .

  - در بتن ریزی دیوارها وستونها بهتر است اولین لایه بتن ریزی دارای بتن کاراتر بوده ماسه بیشتری داشته باشد تا شروع کار راحت تر باشد .

  - در بتن ریزی دیوارها و ستونها بتن باید به طور مرتب در لایه های یکنواخت حداکثر 35تا 45 سانتیمتر ریخته شود و به طور مناسبی متراکم گردد .همچنین بهتر است بتن لایه های فوقانی ستون یا دیوار آب کمتری داشته باشد تا امکان رو زدن آب کمتر و پایایی آن بیشتر باشد .

  بتن ریزی در هوای بارانی

  اگر بتن آنقدر سخت شده باشد که بتواند شکل هندسی خود را در زیر ضربات دانه های باران حفظ کند یعنی تقریباٌ حدود تا 5/2 ساعت بعد از بتن ریزی ، بارش باران هیچ گونه آسیبی نمی تواند به بتن وارد نماید .ولی اگربتن سخت نشده باشد و هنوز به حالت سیال باشد و باران شروع به ریزش نماید ضربات باران روی بتن اثرات نامطلوبی به شرح زیر می گذارد .

  1- آب باران در بتن نفوذ کرده و لایه سطحی آنرا روانتر می نماید در نتیجه نسبت آب به سیمان لایه سطحی را افزایش میدهد و در آینده مقاومت این لایه را نسبت به سایش کم می کند .

  2- جاری شدن آب باران روی بتن سخت نشده دوغاب سیمان و ریزدانه ها را شسته و از محیط خارج می نماید در نتیجه درشت دانه ها در سطح نمایان شده و به بتن شکل نامطلوب می دهد .

  3- جلوگیری از نفوذ تگرگ بهدرون بتن سخت نشده اهمیت بیشتری دارد زیرا دانههای تگرگ داخل بتن شه و پس از آب شدن فضای خالی در بتن ایجاد میکند وبه شدت از مقاومت فشاری بتن می کاهد .

  با توجه به مطالب فوق بهتر است در روزهای بارانی اقدام به بتن ریزی ننماییم زیرا علاوه بر آسیب های گفته شده در بالا میزان کار کارگران بتن ریزی نیز به شدت پایین خواهد آمد .

  - اگر بعد از بتن ریزی و قبل از سخت شدن آن باران شروع به باریدن نمود باید روی بتم ریته شده را بوسیله یکورقه نایلون ضخیم پوشانید تا هم بتواند جلو نفوذ باران را به داخل بتن بگیرد و هم بتواند زیر ضربات باران مقاومت کرده و آن را به بتن منتقل ننماید .

  - اگر در حین بتن ریزی باران شروع به باریدن نمود بهتر است با نظر مهندس کارگاه بتن ریزی را قطع نمائیم البته باید دقت نمود که محل قطع بتن باید مطابق آئین نامه باشد .

  - نزول برف هیچ گونه اثر منفی روی بتن بجا نمی گذارد و در صورتیکه سایر شرایط از نظر سردی هوا و غیره مساعد باشد می توان بتون ریزی را در هنگام بارش برف ادامه داد .

  بتن ریزی در هنگام وزش باد شدید

  باد شدید باعث تبخیر آب لایه سطحی بتن شده و بتن را پوسته پوسته کرده از مقاومت آن به سایش میکاهد .همچنین سطح بتن را دچار ترک خوردگی های ناشی از جمع شدگی مینماید .

  برای احتراز از مشکلات فوق میتوان سطح بتن را با نایلون یا برزنت پوشانید یا با استفاده از آبفشان ها ، ذرات ریز آب را روی بتن پراکند و یا از تجیر یا بادشکن استفاده نمود .

  بتن ریزی در هوای گرم

  بهترین درجه حرارت برای بتن تازه در هوای گرم در حدود 10 تا 16 درجه سانتیگراد است . لکن بسیاری از مشخصات فنی درجه حرارتی بین 29 تا 32 درجه سانتیگراد برای بتن تازه را نیز قابل قبول می دانند . گرمای هوا موجب می شود که :

  1- آب بتن سریعاٌ تبخیر شده و در نتیجه کارائی بتن سریعاٌ کاهش می یابد .

  2- بتن زودتر بگیرد .

  3- درجه حرارت بتن سریعتر بالا برد .

  4- امکان بوجود آمدن ترکهای پلاستیکی بیشتر گردد .

  5- کنترل میزان حباب های ایجاد شده در بتن مشکلتر گردد.

  به عبارت دیگر گرمای هوا باعث مشکل شدنکار با بتن و تقلیل کیفیتهای مطلوب آن می گردد .بنابراین باید هنگام تهیه بتن ، حمل ، جا دادن در مراحل سخت شدن وگرفتن بتن تدابیری اتخاذ نمود که از کاهش آب بتن جلوگیری به عمل آید .

  عمده ترین این تدابیر به شرح زیر می باشند :

  1- توقف بتن ریزی در ساعات گرم روز وادامه آن در وقت مناسبتر

  2- احتراز از مصرف سیمان تازه و گرم

  3- به کار بردن آب سرد .وجود قطعات ذوب شده یخ در اب ممنوع می باشد .

  4- حفاظت سنگدانه ها از تابش آفتاب و مرطوب کردن آنها در هوای خشک چند ساعت قبل از مخلوط کردن . تبخیر آب سطحی سنگدانه ها باعث خنک شدن آنها می گردد .

  5- احتراز از ساختن بتن های خیلی خشک

  6- پوشاندن بتن در موقع حمل ، رنگ زدن مخلوط کن با رنگ سفید یخچالی و خنک کردن وسایل بتن سازی و حمل بتن با آب پاشیدن روی آنها .

  7- جا دادن سریع بتن در کوتاه ترین مدت پس از اختلاط

  8- استفاده از سایه بان و غیره برای جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب بر بتن و وزش باد به آن .

  9- مرطوب نگه داشتن کامل سطح بتن به مدت 24 ساعت با آب پاشی مستمر .

  بتن ریزی در هوای سرد

  هویا سرد به درجه حرارت صفر درجه سانتیگراد وکمتر از آن اطلاق می شود و عملاٌ هنگامی که درجه حرارت ثبت شده در سایه در ساعت 9 صبح از 5 درجه سانتیگراد کمتر باشد احتمال یخ زدگی بتن در ساعات سردتر وجود دارد تا 48 ساعت پساز بتن ریزی یخ زدن بتن تازه خطرات زیادی ایجاد مینماید . در دمای کمتر از 10- درجه سانتیگراد کسب مقاومت بتن متوقف می شود .

  برخی از اقدامات که بتن ریزی در دمای پایین را میسر می سازند به شرح زیر می باشند :

  1- به کار بردن حداقل آب و گرم کردن آن تا حدود 70 درجه سانتیگراد .

  2- گرم کردن سنگدانه ها درست قبل از ورود به مخلوط کن با وسایل مناسب از جمله کویل های بخاری که از زیر توده مصالح عبور داده شده اند به نحوی که مصالح به طور یکنواخت گرم شوند .

  3- احتراز از مصرف مصالخ یخ زده

  4- استفاده از سیمان حرارت زا و زودگیرا زیرا باعث می شود که بتن سریعتر بگیرد و مدت کمتری نسبت به اثر یخ بندان حساس باشد و مدت مراقبت از بتن کمتر گردد .

  5- حفاظت مخلوط کن ، سطح قالب ها و سطح وسایل حمل از سرما و جلوگیری از تبادل حرارتی زیاد آنها .

  6- احتراز از حمل طولانی بتن و قرار گرفتن بتن در معرض هوای سرد .

  7- جا دادن هر چه سریعتر بتن برای کارهای اجرائی در هوای سرد .

  8- مراقبت از بتن در هوای سرد به وسایل مختلف از جمله پوششی از کاه به ضخامت 30 سانیتمتر و یا لحاظفهای پشم شیشه ، قرار دادن نایلون و برزنت روی عضو بتنی وایجاد حرارت توسط بخاری های که گاز کربنیک ناشی از احتراق را وارد محیط نمی نماید .

  پرداخت بتن

  پس از ریختن و جا دادن و تراکم بتن ، سطح بتن پرداخت می گردد .

  نمای بتن می تواند ناشی از شکل قالب و یا پوشش قالب و یا ناشی از کارهای انجام شده بر روی آن پس از بت ریزی و یا پس از باز کردن قالب ها باشد .

  سطوح مجاور قالب ، معمولاٌ شکل قالب را می گیرند مگر اینکه پس از باز شدن قالب کارهای دیگری از قبیل سنگ زدن سنباده زدن ، ماسه پاشی و غیره روی سطح انجام پذیرد .

  ابزار پرداخت بتن

  ابزارهای پرداخت بتن به شرح زیر می باشند :

  الف : تخماقها ( Compactors ) : برای متراکم کردن خاک ، ماسه ، سنگ شکسته ، شن و بتن های خشک بکار می رود . یک تخماق 4 تا 5 کیلوئی دستی ، دارای دسته ای به ارتفاع کمر انسان است که متصل به یک صفحه چوبی یا آهنی می باشد .

  ب : شمشه ها : از یک چهار تراش کاملاٌ راست با مقطع 10*5 سانتیمتر تشکیل می گردد . جنس آن ممکن است چوبی یا آلومینیومی باشد از این وسیله برای ایجاد یک سطح کاملاٌ صاف در بتن استفاده می شود . طول شمشه باید برابر فاصله بین دو تخته قالب دو طرف کف بتنی باشد. این ابزار نخستین وسیله ای است که پس از بتن ریزی برای تراز کردن بکار می رود .

  ج : ماله دسته بلند ( Darby ) : عبارت است از یک صفحه چوبی یا آلومینومی مستطیلی 80 تا 200 سانتیمتری به عرض 8 تا 10 سانتیمتر که به دسته باریکی متصل بوده و برای حذف سوراخها و بی نظمی های کوچک باقی مانده از شمشه کشی و آماده سازی سطح برای ماله کشی بکار می رود .

  د : تخته ماله T شکل : از یک تیغه 90 تا 150 سانتیمتری به عرض 20 سانتیمتر که به یک دسته تا 5 متر متصل شده است تشکیل می گردد با این ماله میتوان به تسطیح بتن پرداخت بدون اینکه کارگری روی بتن برود از این وسیله بیشتر برای دالهای بزرگ استفاده میشود .

  ه ) شیار زن و لبه زن : لبه زن برای گرد کردن لبه کناره دالها به منظور کاهش امکان پریدن لبه و نیز زیبایی بتن بکار می رود . از شیار زن برای درست کردن درز لبه و نیز زیبایی بتن بکار می رود . از شیار زن برای درست کردن درز انقباض یا درز کنترل در بتن تازه استفاده می شود . برای درست کردن این درزها میتوان از دستگاه فرز یا سنگ جت نیز استفاده کرد .

  و : ماله ها : به منظور صاف و متراکم کردن سطح بتن بکار رفته دارای انواع دستی و ماشین هستند .

  درز کنترل در رویه ها

  انبساط و انقباض بتن در اثر تغییرات رطوبت و حرارت می تواند در بتن تنشهایی بوجود آورند که گاه از مقاومت آن بیشتر بوده و به ترک خوردن بتن منجر می شود برای رها سازی از این مشکل از درزهای کنترل که حرکت نسبی دال یا دیوار در صفحه خود را امکان پذیر می سازند استفاده می شود .درست کردن درز کنترل با گذاشتن یک زوار چوبی ، لاستیکی یا آهنی در روی قالب برای سطوح در تماس با قالب ویا بریدن بتن تازه ( چند ساعته ) به عمق 5/1 ضخامت عضو بتنی ( مثلاٌ دال روسازی ) برای سطوحی که در تماس با قالب نیتسند انجام می شود پس ازاره کردن دال در سطوح بزرگ باید با فشار آب ذرات ریز از داخل شکاف برداشته شوند تا احتمال گیرش مجدد موجود نباشد . پس از ایجاد درز ، شکافها با درزگیر پرمی شوند .

  درزهای جدایی

  این درزها در ساختمانهایی که در پلان شکستگی دارند برای احتراز از نوسانات ناهماهنگ قسمتهای مختلف آن در موقع زلزله وجهت افزایش ایمنی آن در مقابل نیروهای جانبی تعیین می گردند .


  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  تحقیق و مقالات | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیقی در مورد بتن ریزی ونگهداری آن

 • باران در مورد :هم قسمتی از تفنگ است و هم برای کودکان شیرخوار میگه :

  عالی است

  جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ 8 روز پیش

 • النا در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  زیستگاه

  سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰ 3 روز پیش

 • بهرام در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  بچه‌ها جواب را کسی میداند

  پنجشنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰ 8 روز پیش

 • علیرضا در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  خانه یا محیط طبیعی یک حیوان

  جمعه ۲۴ دی ۱۴۰۰ 7 روز پیش

 • متین در مورد :خانه یا محیط طبیعی یک حیوان میگه :

  زیستگاه

  شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۰ 6 روز پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟