تحقیقی درباره پایگاه داده SQL

 • رتبه1 از 5
 • جمعه ۳ آبان ۱۳۹۸
 • پاورپونت رایگان درباره SQL

  تعداد صفحات :50صفحه

  سر فصل ها:

  يك ديد كلي از SQL

  مجموعه فرامين SQL :

  در زير كليه فرمانهاي SQL نشان داده مي شود :

  ايجاد جدول

  ALTER TABLE

  DROP TABLE

  شاخصها

  يك ديد كلي از SQL

  SQL زبان استاندارد مورد استفاده براي اجرا و بازيابي داده ها از بانكهاي اطلاعاتي رابطه اي مي باشد.

  SQL به يك برنامه نويس يا طراح بانك اطلاعاتي امكان مي دهد تا اعمال زير را انجام دهد:

  اصلاح ساختار يك بانك اطلاعاتي

  تغيير وضعيت امنيتي سيستم

  افزودن مجوزهاي كاربر روي بانكهاي اطلاعاتي يا جدولها

  پرس و جوي بانك اطلاعاتي براي بازيابي اطلاعات

  به هنگام سازي محتويات بانك اطلاعاتي

  عبارت SQL ميتواند تركيبي باشد. S وL مخفف Structured و Language (كه اينها به اندازه كافي صريح و درست هستند )ولي Q مخفف Query است كه شما را به پرس و جو بانك اطلاعاتي محدود مي كند. در صورتي كه SQL چيزي بيش از در خواست پرس و جو مي باشد.

  مجموعه فرامين SQL :

  در SQL سه دسته كلي فرمان موجود است.

  زبان دستكاري داده ها(DML)‌‌‌{DATA MANIPULATION LANGUAGE}

  زبان تعريف داده ها (DDL){DATA DEFINIT_ON LANGUAGE}

  زبان كنترل داده ها(DCL {DATA CONTROL LANGUAGE } (

  تحقیق در مورد پایگاه داده SQL

  ايجاد جدول

  اكنون در موقعيت شرح عبارت CREATE TABLE به طور كامل قرار داريم.قالب و شكل كلي اين عبارت به صورت زير مي باشد:

  CREATE TABLE base-table

  (column-definition[,column-definition]…

  [,primary-key- definition]

  [,foreign-key- definition[,foreign-key- definition]…]);

  به يك مثال توجه كنيد (ايجاد جدول S با استفاده از عبارت CREATE TABLE )

  CREATE TABLE S

  (S# CHAR(5) NOT NULL,

  SNAME CHAR(20) NOT NULL,

  STATUS SMALLINT NOT NULL,

  CITY CHAR(15) NOT NULL,

  PRIMARY KEY (S#));

  اين عبارت سبب ايجاد يك جدول مبناي جديد و خالي به نام S ميشود. اين جدول داراي چهار ستون به نامهايCITY,STATUS,SNAME,S# بوده وانواع داده هاي آنها نيز مشخص شده است. ستون S# به عنوان كليد اوليه تعريف شده است. داده ها را ميتوان در SQL با عبارت INSERT در جداول وارد كرد.

  ALTER TABLE

  دقيقآ مانند يك جدول مبناي جديد در هر لحظه مي تواند از طريق CREATE TABLEايجاد شود.بنابراين جدول مبناي موجود را مي توان در هر لحظه با اضافه كردن ستون جديدي در سمت راست از طريق ALTER TABLE تغييرداد:

  ALTER TABLE base-table ADD column data-type;

  به عنوان مثال:

  ALTER TABLE S ADD DISCOUNT SMALLINT;

  اين عبارت ستون DISCOUNTرا به جدول S اضافه مي كند.تمام ركوردهاي موجود S ( به طورادراكي ) از چهار فيلد به پنج فيلد توسعه مي يابند .

  مقدار فيلد پنجم جديد درهر حالتي خالي است ( مشخصه NOT NULLدرALTER TABLEارائه نشده است).توجه كنيد كه توسعه ركوردهاي موجود در زمان اجراي ALTER TABLEبطور فيزيكي انجام نمي گيرد.

  DROP TABLE

  اين امكان نيز وجود دارد كه جدول مبنائي را درهر لحظه حذف كرد :

  DROP TABLE base-table;

  جدول مبناي تعيين شده از سيستم حذف ميشود (بطور دقيق تر توضيحات آن جدول از كاتالوگ حذف مي شود ).

  تمام شاخصها و ديدگاههاي تعريف شده روي آن جدول مبنا نيز بطور خودكار حذف خواهند شد.

  شاخصها

  شبيه جدولهاي مبنا شاخصها نيز با استفاده از عبارت تعريف داده هاي SQL ايجاد و حذف مي شوند.

  با اين وجود DROP INDEX,CREATE INDEX تنها عبارتي هستند كه در زبان SQL به شاخصها رجوع مي كنند و ساير عبارات ( عبارات دستكاري داده ها مثل SELECT ) ارجاعي به شاخصها ندارند.

  تحقیق در مورد SQL

  شكل كلي عبارت CREATE INDEX بصورت زير است :

  CREATE [UNIQUE] INDEX index

  ON base-table (column[order] [,column [order]]…)

  [CLUSTER];

  به عنوان مثال:

  CREATE INDEX X ON T ( P,Q DEC ,R ) CLUSTER ;

  اين عبارت شاخص كلاستري به نام X را روي جدول مبناي T ايجاد مي كند كه وروديهاي آن بر اساس مقدار R به صورت صعودي مقدار Q به صورت نزولي و مقدار p به صورت صعودي مرتب مي شود. نياز نيست كه ستونهاي Q,p وR از جدولT همنوع باشند و نيازي نيست كه همه آنها داراي طول ثابت يا طول متغير باشند. شاخص X به طور خودكار به هنگام مي شود تا به هنگام سازي جدول T را تا زماني كه X (يا T ) حذف نشده اند منعكس نمايد.

  گزينه UNIQUE در عبارت CREATE INDEX تعيين مي كند كه هيچ دو ركوردي در جدول مبناي شاخص بندي شده در فيلد شاخص دهي شده داراي مقدار يكساني نيستند

  حذف شاخص

  DROP INDEX index ;

  شاخص حذف مي شود (يعني شرح آن از كاتولوگ حذف مي شود ). اگر طراحي برنامه كاربردي موجود بستگي به آن شاخص حذف شده داشته باشد پس آن طرح محدود خواهد شد.

  دستور SELECT

  فرمت كلي اين دستور به صورت زير است :

  SELECT [DISTINCT] item(s)

  FROM table(s)

  [WHERE شرطها ] [GROUP BY fild)s(] [HAVING شرطها ]

  [ORDER BY fild)s( ]

  فرمانهاي SQL نسبت به حالت حروف حساس نيستند.

  شرطها

  اگر ميخواهيد يك عنصر يا گروهي از عناصر را در بانك اطلاعاتي، جستجو كنيد ، نياز به يك يا چند شرط داريد. شرطها در جمله WHERE قرار مي گيرند.

  جمله WHERE

  شكل كلي جمله WHERE به صورت زير است :

  WHERE

  SELECT,FROM,WHERE سه جمله اي هستند كه به صورت متناوب در SQL به كار مي روند.  ارائه شده توسط : سعید زمانی

  در وب سایت : پرشین جم


  دریافت پی دی اف مطلب

  تحقیق آماده | | بازدید | : persiangem

  ارسال دیدگاه برای پست : تحقیقی درباره پایگاه داده SQL

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید