اولین میکروسکوپ ها چگونه ساخته شدند

 • رتبه3 از 5
 • دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
 • علوم درس 10

  1- کاربرد میکروسکوپ چیست ؟
  برای مشاهده ی بیش تر سلول ها و جانداران تک سلولی از میکروسکوپ استفاده می شود.
  2- در بدن انسان چه مقدار سلول وجود دارد ؟
  در بدن انسان ٥٠ تا ٧٥ میلیون میلیون سلول وجود دارد؟
  3- رشته های سبز رنگی را که از کنار هم قرار گرفتن....1....تشکیل شده اند....2.... ساده هستند و ....3... نام دارند.
  1- سلول ها
  2- پرسلولی های
  3- جلبک های رشته ای


  4- مخمر ها از چه چیزی هستند و چگونه زیاد می شوند ؟
  مخمرها از قارچ های تک سلولی هستندو با جوانه زدن زیاد می شوند
  5- ذره بین اجسام را چند برابر بزرگ می کند؟
  ذرّه بین اجسام را ١٠ تا ٢٠ برابر بزرگ می کند
  6- اولین مکروسکوپ ها چگونه ساخته شدند ؟
  اوّلین میکروسکوپ ها با قرار دادن ذرّه بین ها در کنار همدیگر ساخته شدند
  7- اولین میکروسکوپ توسط چه کسی ساخته شد و چه چیزی با آن مشاهده شد ؟
  رابرت هوک حدود ٤٠٠ سال پیش اوّلین میکروسکوپ را ساخت و با آن توانست قطعه ای از چوب پنبه را با دقّت ببیند و تصویر آن را رسم کند
  8- اصطلاح سلول چه معنای دارد ؟
  سلول به معنای اتاق کوچک است .
  9- میکروسکوپ های امروزی چگونه کار می کنند ؟
  در میکروسکوپ ها امروزی نور از یک منبع نوری به نمونه تابیده می شود. نور از نمونه
  و عدسی ها عبور می کند و ما می توانیم تصویر نمونه را به صورت روشن و بزرگ تر از خود آن ببینیم.
  10 میکروسکوپ های نوری نمونه را تا چند برابر می توانند بزرگ تر نشان دهند ؟
  میکروسکوپ های نوری می توانند نمونه را تا ٢٠٠٠ برابر بزرگ تر نشان دهند

  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  سرگرمی | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : اولین میکروسکوپ ها چگونه ساخته شدند

 • نرگس در مورد :مهم ترین فایده حجاب چیست میگه :

  نمیدونم

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • حسام در مورد :انواع تصمیم گیری را نام ببرید تفکر هشتم میگه :

  تصمیم گیری آنی

  پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • Rahil در مورد :میتوکندری چیست علوم هفتم میگه :

  عالی هر سوالی بخوای هست و به راحتی به جواب میرسی

  سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • بنیامین در مورد :مهم ترین محصول کشاورزی آسیا میگه :

  مهپ ترین محصول کشاورزی اسیا چیست

  دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

 • النا در مورد :من یک نوجوان ایرانی هستم که تصمیم دارم میگه :

  خوب

  پنجشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ 3 ماه پیش

  • ...

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟