آیا می توانید حدس بزنید که این نوزاد کدام حیوانات وحشی هستند؟

 • رتبه2 از 5
 • پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
 • پادشاهی حیوانات مملو از موجوداتی است که ممکن است بخاطر شکل ظاهری آنها را وحشتناک بدانیم ، حتی اگر واقعاً بی خطر باشند و ما همچنین می توانیم گیج و سردرگم شویم وقتی آنها قابل ستایش هستند و به طور خودکار فرض می کنیم که دوستانه هستند ، اما در واقع ، برخی از آنها واقعا خطرناک و کشنده هستند. این تصور فقط با دیدن تصاویر آنها به عنوان نوزاد یا توله می تواند به طرز چشمگیری تغییر کند.


  این مطلب مهارت و دانش مشاهده شما را در مورد نوزاد حیوانات آزمایش می کند. آیا می توانید حدس بزنید که این نوزادها کدام حیوانات وحشی هستند؟

  تست شماره 1 )

  معما های جالب

  تست شماره 2 )

  معما با جواب

  تست شماره 3 )

  معما تصویری

  تست شماره 4 )

  سخت ترین معما

  تست شماره 5 )

  معما های جالب

  تست شماره 6 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 7 )

  معما و تست هوش

  تست شماره 8 )

  معما های تصویری

  تست شماره 9 )

  انواع معما با جواب

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  •••

  پاسخ تست هوش :

  تست شماره 1 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 2 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 3 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 4 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 5 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 6 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 7 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 8 )

  انواع معما با جواب

  تست شماره 9 )

  انواع معما با جواب


  ارائه شده توسط : حسین ایزدی

  در وب سایت : پرشین جم


  سرگرمی | | بازدید | : mohsenfalse

  ارسال دیدگاه برای پست : آیا می توانید حدس بزنید که این نوزاد کدام حیوانات وحشی هستند؟

  به نظر تان در پرشین جم چه مطالبی درج شود؟

  لطفا اتصال به اینترنت را چک نمائید